Hệ thống

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAK
  Add: No. 27, Street 52, Binh Tan, Ho Chi Minh
  Tel: 18009227
  Fax:
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT ATC
  Add: 415/14 Mai Thi Buoi Street, Group 1, Hamlet 5, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
  Tel: 0988.909.879
  Fax: 028.37510105
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO ĐA QUỐC GIA
  Add: No. 27, Street 52, Tan Tao Ward, Binh Tan District
  Tel: 0916.671.299
  Fax: 028.37547509
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO KYOTO JAPAN
  Add: No. 27, Street 52, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
  Tel: 0813.272727
  Fax: 028.37510105
zalo
wechat
youtube
zalo